I Bankiet Górnych Łużyc

18
maj
2016

W piątek 20 kwietnia w Pałacu w Łagowie odbył się I Bankiet Górnych Łużyc, ideą którego była promocja „Atlasu miast – historyczne Górne Łużyce” oraz rozpropagowanie Górnych Łużyc jako jednolitego regionu o wspólnych korzeniach społeczno-kulturalnych oraz o wspólnej wizji przyszłości. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe regionu Górnych Łużyc z Polski i Niemiec: przedstawiciel Ministerstwa Saksonii, starostowie ziemi zgorzeleckiej, lubańskiej, Goerlitz i Bautzen oraz włodarze miast górnołużyckich. Gminę Zgorzelec reprezentował Zastępca Wójta Piotr Machaj.

W bankiecie wzięły udział także osoby działające na rzecz rozwoju kultury, sportu oraz ochrony dziedzictwa Górnych Łużyc. Wśród zaproszonych gości był Wiceprezes Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego – dr Lars-Arne Dannenberg, który wygłosił referat poświęcony historii regionu oraz jego znaczenia w Europie. Podczas imprezy wystąpiły polskie i niemieckie zespoły promujące tradycyjny śpiew i taniec – „Lusatia” z Osieka Łużyckiego, „Błękitne Kamizelki” z Łagowa oraz zespoły tańca współczesnego – „Inna Show” ze Zgorzelca i „Jazzy MS” z Goerlitz.

Dla zaakcentowania regionalnego charakteru spotkania zaprezentowano współczesny strój górnołużycki oraz symbolicznie uznano Łagów jako centrum Górnych Łużyc. Inicjatorem oraz organizatorem wydarzenia był pan Gerd Muenzberg – przedstawiciel wydawnictwa Euroverlag, które opublikowało „Atlas miast – historyczne Górne Łużyce”.