Spotkanie wzdłuż szlaku VIA REGIA

18
maj
2016

Krótka informacja o „Wycieczce Górne Łużyce – spotkaniu wzdłuż szlaku VIA REGIA z okazji 666. rocznicy powstania Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast” dnia 21. sierpnia 2012

Wycieczka rozpoczęła się o godz. 8.00 w Bogatyni, polskiej stolicy domów przysłupowych. Przed Urzędem Miasta zostaliśmy serdecznie powitani przez Bogumiłę Wysocką, Skarbnika i przedstawiciela burmistrza oraz panią Iwonę Czajkowską, które życzyły nam udanej jednodniowej wycieczki przez Górne Łużyce. W powitaniu uczestniczyło dziewięć osób z Bogatyni w nowych strojach Górnych Łużyc oraz kolejnych osiem osób w historycznych strojach górnołużyckich z Zittau, Oppach, Oybin, Waltersdorf i Görlitz, a wśród nich Górnołużyczanin Hans Klecker, który napisał kilka książek o Górnych Łużycach, a niektóre z nich w dialekcie górnołużyckim. O godz. 9.30 zostaliśmy serdecznie powitani w Urzędzie Miasta w Leśnej  przez Burmistrza Miasta pana Jana Surowca. Burmistrz Pan Jan Surowiec, który przyjął nas ciastem i napojami, zaznaczył, że mamy koniecznie znowu odwiedzić Miasto Leśną. Przez Lubań autobus nasz jechał wzdłuż historycznego szlaku VIA REGIA do Zgorzelca.

W Zgorzelcu dotarliśmy o godz. 11.15 na Most Staromiejski koło nowego Placu Pocztowego, gdzie powitała nas Orkiestra Elektrowni Turów przyjacielskim marszem. Jako kolejni uczestnicy dołączyło szesnaście osób Cesarskiego Dworu Karola IV – Cesarz Czech Północnych, który w dużym stopniu uczestniczył w tworzeniu Związku Sześciu Miast w 1346 i zatwierdził jego powstanie. Powitanie nastąpiło przez przedstawiciela Burmistrza Miasta Zgorzelec, pana Łukasza Relich w obecności byłego Prezydenta Miasta Görlitz, pana Prof. Dr Rolf Karbaum oraz pana Clemens Schkoda, przedstawiciela Serbołużyckiego Związku DOMOWINA z Bautzen ze swoją małżonką panią Edith w oryginalnym stroju ludowym Serbołużyczan. Obecnym został przekazany list z pozdrowieniami Premiera Saksonii pana Stanislaw Tillich. Następnie przywitało nas Koło Strzeleckie z Görlitz ze swoim przewodniczącym Hartmut Kroll w historycznym niebiesko-żółtym stroju ludowym Górnych Łużyc wystrzałami ze swoich armat. Potem pochód z ok. 65 polskimi i niemieckimi Górnołużyczanami przeszedł przez Most Staromiejski historycznym szlakiem VIA REGIA do ratusza w Görlitz. Na czele maszerowała Orkiestra Elektrowni Turów, następnie dwie dziewczyny w nowych strojach Górnych Łużyc z pierwszą niebiesko-żółtą flagą Górnych Łużyc z 7 aktualnymi herbami miast Związku Sześciu Miast, następnie kolejna grupa dziewcząt i Wojtek we wspaniałych strojach Górnych Łużyc. Za nimi maszerował Dwór Cesarski z Cesarzem Czech Karolem IV i Cesarzową Elżbietą Wołogoszcza i Pomorza na czele. Zakończenie pochodu tworzyły kobiety i mężczyźni górnołużyckich organizacji i związków głównie w strojach historycznych. Wspaniali muzycy z Elektrowni Turów otrzymali duże brawa. Następnie pan Prof. Dr Rolf Karbaum przejął powitanie w imieniu miasta Görlitz i zwrócił uwagę na historyczne herby miast Związku Sześciu Miast znajdujące się na budynku ratusza.

O godz. 14.10 przybyliśmy do miasta Bautzen, gdzie przed Ratuszem Prezydent Miasta pan Christian Schramm życzył nam udanej dalszej podróży. Następnie odwiedziliśmy siedzibę Narodowego Zespołu Serbołużyczan, który w tym roku obchodzi sześćdziesięciolecie swojego istnienia. Tam przywitał nas inspicjent zespołu. Zespół ten jest znany w kraju i za granicą i składa się z grupy baletowej, orkiestry i chóru. Szczególnie ucieszyliśmy się, że w „stolicy” Serbołużyczan Bautzen przywitał nas Prezes Organizacji DOMOWINA pan Bernhard Ziesch. Podkreślał on, że po raz pierwszy Narodowy Zespół Serbołużyczan odwiedziła niemiecko-polska delegacja Górnołużyczan i to jeszcze w strojach ludowych i historycznych. Organizacja DOMOWINA pochwala pomysł realizacji wspólnego projektu niemiecko-polsko -serbołużyckich Górnych Łużyc oraz organizację „Dnia Górnych Łużyc“.

O godz. 16.00 odwiedziliśmy znaną na całym świecie manufakturę „Gwiazdy z Herrnhut“. Kierownik Biura Kultury i Turystyki Miasta Herrnhut pan Fischer podkreślił, że Herrnhut znane jest na całym świecie poprzez działalność Ewangelickiej Jednoty Braterstwa.

O godz. 17.20 wjechaliśmy niebiesko-żółtym autobusem w kolorach Górnych Łużyc przez dwie bramy na teren Klasztoru St. Marienthal. Tam czekała na nas prowadząca klasztor Siostra Elżbieta, która oprowadziła nas po części klasztoru. Utworzony w 1234 r. Klasztor Cysterek jest najstarszym klasztorem działającym nieprzerwanie w Niemczech. Dzisiaj mieszka tutaj 15 zakonnic.

Dla nas wszystkich była to bardzo ciekawa, górnołużycka wycieczka, podczas której spotkaliśmy wielu ludzi i nawiązaliśmy kontakty, które należy pogłębiać. Podczas spotkań było dużo aprobaty dla naszej działalności oraz pięknych strojów Górnych Łużyc. Dzień ten był naszym wkładem godnym dla uczczenia szczególnego, historycznego jubileuszu wspólnych niemiecko-polsko -serbołużyckich Górnych Łużyc
Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób biorących udział w akcji.

Gerd Münzberg
Organizator